מהו עיקרון הפעולה של FireAde2000

בשונה מחומרי כיבוי מסורתיים, אשר פועלים במישור אחד בלבד של האש (לדוגמא- מים מקררים, קצף מונע חדירת חמצן, אבקה מתנגדת לתגובה הכימית),
FireAde2000  פועל כנגד ארבעת מרכיבי השריפה במקביל (חום, חמצן, חומר ותגובת שרשרת).
פיזור החומר בצורה אחידה מכבה את האש באופן מיידי ואף מונע אפשרות להדלקות מחדש.
חומר הכיבוי FireAde2000 מספק יכולות חדשות אשר מביאות שיפור משמעותי ביכולת הכיבוי, כמו גם בשמירה על בטיחותם של הכבאים