מערכת כיבוי ENFORCER 60

תכולת מיכל לחץ – 60 גלון / 227 ליטר
תפוקת קצף מוגמר- עד 1200 גלון / 4500 ליטר
טווח יעיל 25 – 30 מטר
סוגי שריפות- מוצקים (A), נוזלים (B), מתכות (D), מטבחים/שומן חי (K)
ניתן לטפל בשריפות חשמל רק כאשר המערכת מלאה בחומר הכיבוי הייעודי לנושא זה.
חומר כיבוי מומלץ- FireAde2000