Read more about the article FireAde2000
חומר כיבוי מתקדם FireAde הינו חומר אורגני, מתכלה ב 100% ואינו רעיל לאדם או לסביבה

FireAde2000

חומר כיבוי מתקדם לכיבוי כל סוגי השריפות

להמשך קריאהFireAde2000