ACAF – מערכות אוטומטיות לכיבוי אש

מערכות ACAF הינן מערכות כיבוי אש אוטומטיות הפועלות בטכנולוגיית CAFS.
המערכות מאפשרות כיבוי מהיר והגנה מיטבית תוך שימוש בכמויות מים וקצף קטנות משמעותית מהפתרונות האחרים. המערכת מפיקה שכבת קצף אחידה וחזקה.
המערכות אינן דורשות חיבור לתשתיות מים או חשמל.
חנקן או אוויר דחוס משמשים להקפצה של התערוכת ולהפעלת המערכת.

ליחצו כאן לצפיה בסרטון הדגמה