מערכת כיבוי ENFORCER 60

תכולת מיכל לחץ- 60 גלון/ 227 ליטר
תפוקת קצף מוגמר- עד 1200 גלון/ 4500 ליטר
טווח יעיל- 25- 30 מטר
זמן עבודה רציף- עד 4.5 דקות
זמן למילוי חוזר- כ-5 דקות
סוגי שריפות- מוצקים (A), נוזלים (B), מתכות (D), מטבחים/שומן חי (K)
ניתן לטפל בשריפות חשמל רק כאשר המערכת מלאה
בחומר הכיבוי הייעודי לנושא זה.
חומר כיבוי מומלץ- FireAde2000