מערכת כיבוי ENFORCER 200

תכולת מיכל לחץ- 200 גלון / 757 ליטר
תפוקת קצף מוגמר- עד 4000 גלון / 15,020 ליטר
טווח יעיל- 30-40 מטר
זמן עבודה רציף- עד 15 דקות
זמן למילוי חוזר- כ-5 דקות
סוגי שריפות- מוצקים (A), נוזלים (B), מתכות (D), מטבחים/שומן חי (K)
ניתן לטפל בשריפות חשמל רק כאשר המערכת מלאה בחומר הכיבוי הייעודי לנושא זה.
המערכת עומדת בתקן NFPA 414 מהודרת 2012 על פי המפרט המחייב בסעיף 4.18.2
חומר כיבוי מומלץ – FireAde2000