מערכת כיבוי ENFORCER 3SD

תכולת מיכל לחץ – 3 גלון/ 11.35 ליטר
תפוקת קצף מוגמר- עד 60 גלון/ 227 ליטר
טווח יעיל- עד 14 מטר
זמן עבודה רציף- עד 1 דקה
זמן למילוי חוזר- 3 דקות
סוגי שריפות- מוצקים (A), נוזלים (B), מתכות (D), מטבחים/שומן חי (K)
ניתן לטפל בשריפות חשמל רק כאשר המערכת מלאה בחומר הכיבוי היעודי לנושא זה.
חומר כיבוי מומלץ- FireAde2000