כפות ניידות לפינוי שלג

כפות ניידות לפינוי שלג
מיוצרות על ידי חברת Hilltip הפינלנדית
מתאימות למגוון רחב של רכבים
ניתנות להרכבה ולפירוק
מבצעות את פעולת פינוי השלג ביעילות ללא נזקים למדרכות ולאספלט