fbpx
חזרה לחדשות

ביצוע קו עצירת אש בעזרת FireAde2000

ביצוע קווי עצירת אש בעזרת FireAde2000

מזג האויר החם והיבש בישראל מעלה משמעותית את הסיכון להתפתחות אירועי אש ושריפות.
חשוב למצוא פתרונות איכותיים על מנת להקטין ולמנוע נזקים לרכוש ולחיי אדם.
שימוש בחומר כיבוי מתקדם מסוג FireAde2000 נותן פתרון יעיל לכיבוי אש וכמעכב בעירה.

אל תמתינו שיהיה מאוחר מידי, הערכות מוקדמת תמנע אסון.

לסרטון הדגמה ליחצו כאן