fbpx

פתרונות אספקת ואגירת מים במצבי חירום

מים הם חיים!
בעתות חירום כגון רעידות אדמה או שריפות אנו נדרשים לעיתים לאספקת מים
לצרכי שתיה, כיבוי או צרכים אחרים.

ש.ה גורן מציעה מבחר פתרונות שינוע, אספקת ואגירת מים שגרה או בחירום.

 • שינוע ואספקת כמויות גדולות של מים
 • מאגרי מים גמישים וניידים
 • מיכלי אגירת מים בגדלים שונים

שינוע ואספקת מים בכמויות גדולות:
בשיתוף עם חברת פרידנזון אנו מציעים פתרון זמין מהיר ופשוט לאספקת כמויות גדולות של מים לכיבוי אש או אספקת מים לשתייה, צרכי תברואה או למשק חי.

שיירת מכולות
 • מאגר מים נייד 24 מ"ק או 48 מ"ק (שווה ערך ל 8/ 16 כבאיות).
 • פריסה בזמן אמת להגנה היקפית על ישובים / מפעלים.
 • שינוע קל ופשוט ממקום למקום.
 • חיבור לאמצעי כיבוי שונים- צנרת , מזנקים, תותחי מים וכו'.
 • אפשרויות רכישה, השכרה או הפעלה בזמן אמת על פי קריאה.
 • פיזור חומרי כיבוי מתקדמים ומעכבי בעירה.
מכולת מים על נגרר של משאית

מאגרי מים גמישים:
לצורך אחסנה יעילה ופריסה מהירה בעת הצורך אנו מציעים מגוון של מיכלי מים גמישים מתקפלים, אשר נשמרים באחסנה יבשה במצב מקופל ונפתחים רק בעת הצורך.

כבאית ומיכל
 • מגוון סוגי מאגרים לשימושים שונים
 • מתקפלים לגדלים קומפקטיים וקלים לאחסון
 • מילוי בעזרת משאבת מים סטנדרטית/ קו מים פשוט
 • מאפשרים הגדלת יכולת הכיבוי
כבאים פורסים את המערכת

מיכלי אגירת מים:
לצורך אחסנת מים והובלתם בצורה פשוטה, אנו מספקים מיכלי מים פלסטיים המתאימים לאחסנת מי שתיה או מים לצרכים אחרים במגוון גדלים וצורות.

מיכל מים מבט מזווית
 • מיכלי מים בגדלים שונים
 • דיגום והתקנה על רכבים/ טנדרים/ עגלות
 • שילוב עם משאבות מים ואמצעי כיבוי נוספים
 • ניתן להשתמש גם כמאגרי השקיה וגינון
מיכל מים ממבט צד