חזרה לחדשות

משאבות מים

פתרונות לשאיבת מים לחדשות באתר

משאבות מים לפינוי מי שטפונות והצפות
פועלות בספיקות גבוהות
אמינות ופשוטות לתפעול ותחזוקה
ניתנות לנשיאה או להתקנה על רכבים/ גרורים
ניסיון מוכח בארץ ובעולם
ניתנות לשימוש גם כמשאבות לכיבוי אש